Tiedote ja Ohjeet katsojille

Lue läpi tiedote ja ohjeet katsojille ennen kuin tulet katsomaan ja kannustamaan omaa joukkuettasi, niin tiedät ja osaat toimia ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät suomen-, ruotsin ja englanninkielellä.

Liitteenä löydät myös kielletyt esineen.

TERVETULOA VIIHTYISÄÄN JA TURVALLISEEN FUTSAL-OTTELUUN!


Läs igenom kungörelsen och instruktionerna för åskådare, innan du kommer för att titta och stötta ditt eget lag, så att du vet och kan agera enligt instruktionerna. Instruktionerna finns på finska, svenska och engelska. 

I bilorna nedan hittar du även det förbjudna föremålet.

VÄLKOMMEN TILL EN TRIVSAM OCH TRYGG FUTSALMATCH!


Read through the announcement and instructions for spectators, before you come to watch and support your own team, so you are aware and know how to act according to the instructions. The instructions are available in Finnish, Swedish and English. 

In the secon attachment, you will also find the prohibited item.

WELCOME TO AN ENJOYABLE AND SAFE FUTSAL MATCH!